Häggen 7

IMG_2425

Fastigheten ligger i korsningen mellan Stationsgatan och Tullhusgatan.

 

I gatuplanet återfinns affärs och kontorslokaler medan våning 1 och 2 innehåller lägenheter

Häggen 8

Fastigheten ligger efter Stationsgatan med adress Stationsgatan 4

 

I gatuplanet återfinns affärs och kontorslokaler medan våning 1, 2 och 3 innehåller lägenheter.

IMG_2426

 

 

 

 

Kullen 1-2

Huset byggdes 1918 efter ritningar av arkitekt L Kolmodin för J A Brunzell, disponent vid Hedemora Verkstäder. Namnet kommer från en senare ägare, som donerade villan till Hedemora kommun. Huset är numera privatägt

År 1963 byggdes huset om till bibliotek, som 1994 flyttades till Hökargatan.

 

Falken 3

Kvarteret Falken 3 innehåller bla före detta Stora hotellet som delvis är från 1700-talet.
Tillbyggt mot Rådstugränd och mot gården 1913 och ombyggt 1950. Stora hotellet är numera
ombyggt till lägenheter.