Information till våra hyresgäster

 

Uthyrningspolicy

Inflyttning

Vad ingår i hyran

TV och internet

Ordningsregler

Felanmälan

Utflyttning

 

Uthyrningspolicy

Visning av lägenhet

Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditkontroll på den hyressökande innan vi arrangerar med en visning av lägenheten.

För att få skriva kontrakt

En trygg ekonomi är viktig för att vi ska kunna sköta om och utveckla våra lägenheter och bostadsområden på bästa sätt. Därför finns en policy som gäller nya hyreskontrakt.

Ålder

För att få teckna kontrakt med oss måste den blivande hyresgästen ha fyllt 18 år.

Inkomst

Alla måste ha rimliga möjligheter att både bo och leva på sin eller hushållets samlade inkomst. Vi tillämpar dessa kriterier för att godkänna en ny hyresgäst.

 

A. Hyran får inte vara större än 30 procent av lönen före skatt från

·         tillsvidare anställning

·         vikariat minst sex månader framåt i tiden

·         projektanställning minst 12 månader framåt i tiden

 

B. Hyran får inte vara större än 40 procent av inkomsten efter skatt från

·         pension

·         A-kassa med minst sex månader kvar

·         studiemedel CSN plus borgen

 

C. Hyran får inte vara större än 40 procent summan av

·         barnbidrag

·         bostadsbidrag

·         underhållsstöd

 

Hyresgästen ska kunna visa intyg på att man har de inkomster och bidrag som man uppger.

Betalningsanmärkning

Om det gäller ett mindre belopp, som inte får vara en hyresskuld, och det är betalt kan vi godta den. Men annars tackar vi nej till hyresgäster med betalningsanmärkning.

Borgen

I tveksamma fall begär vi borgen och ställer då i fråga om inkomst och betalningsanmärkning samma krav på borgensmannen som på hyresgästen.

 

Referenser

Vi förbehåller oss rätten att ta kontakt med arbetsgivare och tidigare hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få veta mer om hyresgästen. Det kan t ex finnas skäl att neka störande personer kontrakt.

Internt byte

För att en hyresgäst ska få flytta till ett annat boende hos Select Fastigheter gäller följande:

·         Noll kronor i hyresskuld på den nuvarande lägenheten

·         Inkomstprövning om hyran för den nya bostaden är högre

·         Anmälan om störningar i boendet kan vara skäl att neka till bytet

 

Tillbaka


Inflyttning

 

Det är mycket att tänka på när Du är nyinflyttad – vad som finns var, vem Du ska ringa när något händer, vem som har hand om vad. Här följer en lista över sådant som kan vara bra att tänka på när Du flyttar in.

Ändra adress

För att post från myndigheter ska komma till Din nya adress är det viktigt att Du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör Din anmälan till Svensk Adressändring.

I övrigt måste Du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, gasleverantör, tidningar, vänner och bekanta osv.

Flytta el och telefon

När Du flyttar måste Du dels teckna ett el-abonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta Din elleverantör för mer information. Är Du sen att teckna el-abonnemang så kommer vi att fakturera el kostnader retroaktivt för den tid som Du hyrt lägenheten.


Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang.
Kontakta ditt telefonbolag och Din internetleverantör för mer information.

Kontrollera att lägenheten är hel och ren

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när Du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts.
Är Du missnöjd med något är det viktigt att Du omedelbart hör av dig till oss, så att problemen kan besiktigas och åtgärdas.

Kontrollera Dina nycklar

Vid inflyttningen får Du ett antal originalnycklar till lägenhet. Kontrollera att Du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om Du skulle förlora några nycklar blir Du betalningsskyldig för dessa.  

Se över Din hemförsäkring

En hemförsäkring är ett bra skydd för dig och ditt hem. Därför bör Du teckna en sådan, om Du inte redan har en. En flytt är dessutom ett bra tillfälle att kolla upp vad försäkringen täcker. Kanske Du flyttar från en mindre till en större lägenhet? Då ökar förmodligen mängden och värdet på Dina ägodelar. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag och gå igenom ditt försäkringsskydd.

Kontrollera brandsäkerheten

Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd i förväg, helst redan när Du flyttar in. En brandvarnare är en billig livförsäkring för dig och Din familj. Om det inte finns brandvarnare i lägenheten, skall Du genast höra av dig till oss, som ansvarar för att en brandvarnare finns i varje lägenhet.

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar Du att förlora ditt hyreskontrakt. Hyran betalas alltid i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början på vårat BG-nummer vilket finns angivet på dels på hyreskontraktet och dels på de hyresavier skickas ut.

 

Tillbaka

 

 

Vad ingår i hyran

 

Vad som ingår i Din hyra framgår av Ditt hyreskontrakt. Normal ingår uppvärmning men inte el, i en del lägenheter ingår kabel-TV medans det i andra finns en digital box.

 

Som regel gäller att Du inte behöver betala extra för fel som beror på ålder och normalt slitage. Är det däremot fråga om skadegörelse eller överslitage måste Du betala för reparationen.

 

Tillbaka

 

 

TV och Internet

 

Beroende på var Du bor finns olika möjligheter till TV och Internet

Säter (V-Långg 1, Kristineg 5 o 10 o 30, Gränsg 1, och Åsgränd 3 o 8)

TV:         Analog kabel tv via Sappa AB med ett grundutbud av kanaler ingår i hyran.
                För ytterligare information hänvisas till Sappa AB’s hemsida www.sappa.se

                eller telefon 0774-444744. Felanmälan görs på 0774-444744.

               

I-net:      Lägenheterna är anslutna till Dalaenergi stadsnät. Du bokar dina tjänster via stadsnat.dalaenergi.se/ eller ringer Dalaenergi på 0247-738 20.

Säter (Krisitnegatan 35, Linnégatan 3 o 5)

TV:         Digital TV via markbundna nätet. TV med digitalmotagare eller digital box krävs.
               Du håller med egen digital box och tecknar eget abonemang för eventuella betalkanaler.

 

I-net:      ADSL via telefon telefonjacket, Du tecknar eget avtal med en leveratör.

Säter (Snickargatan 8 o 10)

TV:         Analog kabel tv via Sappa AB med ett grundutbud av kanaler ingår i hyran.
                För ytterligare information hänvisas till Sappa AB’s hemsida www.sappa.se

                eller telefon 0774-444744. Felanmälan görs på 0774-444744.

 

I-net:      ADSL via telefon telefonjacket, Du tecknar eget avtal med en leveratör.

Ulfshyttan (Skaraborgsvägen och Trollvägen)

TV:         Analog kabel tv via Sappa AB med ett grunduttbud av kanaler ingår i hyran.
                För ytterligare information hänvisas till Sappa AB’s hemsida www.sappa.se

                eller telefon 0774-444744. Felanmälan görs på 0774-444744.

 

I-net:      Lägenheterna är anslutna till Zitius Öppen Fiber. Du bokar dina tjänster via
              https://dalarna.zmarket.se/privat/bredband .

Hedemora (Tullhusgatan 1, Stationsgatan 2 och 5)

TV:         Analog kabel tv via Sappa AB med ett grunduttbud av kanaler ingår i hyran.
                För ytterligare information hänvisas till Sappa AB’s hemsida www.sappa.se

                eller telefon 0774-444744. Felanmälan görs på 0774-444744.

 

I-net:      Lägenheterna är anslutna till Hedemora stadsnät. Du bokar dina tjänster via www.hedemora.qmarket.se eller ringer bredbandsrådgivaren på 08-578 804 44.

Hedemora (Stationsgatan 4)

TV:         Digital TV via markbundna nätet. TV med digitalmotagare eller digital box krävs.
                Du håller med egen digital box och tecknar eget abonemang för eventuella betalkanaler.

 

I-net:      Lägenheterna är anslutna till Hedemora stadsnät. Du bokar dina tjänster via www.hedemora.qmarket.se eller ringer bredbandsrådgivaren på 08-578 804 44.

Hedemora (Gussarvsgatan 8, Långgatan 2, Rådstugränd 2)

TV:         Analog kabel tv via Sappa AB med ett grundutbud av kanaler ingår i hyran.
                För ytterligare information hänvisas till Sappa AB’s hemsida www.sappa.se

                eller telefon 0774-444744. Felanmälan görs på 0774-444744.

 

I-net:      ADSL via telefon telefonjacket, Du tecknar eget avtal med en leveratör.

 

 

Tillbaka

 

Ordningsregler

 

Det betyder mycket för grannsämjan att alla försöker hålla ordning i tvättstuga, trapphus och andra gemensamma utrymmen. För allas trevnad och säkerhet skall entréportar, källare och vindsdörrar hållas stängda och låsta. Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra gemensamma utrymmen.

 

Husdjur som hund och katt måste hållas under uppsikt så de inte stör grannarna. Som hyresgäst hos oss får Du inte ha ormar eller reptiler i lägenheten.

 

Skadegörelse och vandalisering förstör trevnaden i fastigheten. Dessutom kostar detta stora pengar som kan användas till bättre ändamål.

Tänk på Dina grannar

Du får inte föra oväsen, utföra arbete eller på annat sätt uppträda så att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning och skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen. Om Du upplever att Du blir störd av för hög musikvolym gap och skrik i lägenheten och i trapphuset eller av annan anledning, meddela oss på 0243-211 861.

Sophantering

Innan Du kastar Dina sopor är det viktigt att Du försluter påsen ordentligt och använd därför avsedda soptunnor. Grovsopor får inte lämnas vid soptunna eller i källare utan måste bortforslas av hyres- gästen själv.

Tvättstugan

Bokning av tvättider gör Du via bokningslistan som finns i tvättstugan. Var noga med att städa efter Dig när Du använt tvättstugan. Det är viktigt att Du respekterar tvättiderna så ingen annan hyresgäst blir utan tvättid.

 

Tillbaka

 

 

Felanmälan 

 

Du gör Din felanmälan genom att ringa till oss på 0225-13055, vi svarar normal under kontorstid och ringer Du på annan tid går det bra att lämna ett meddelande till vår telefonsvarare som vi kollar av regelbundet.


Du kan också göra din felanmälan genom att maila till oss på fel@selectfastigheter.se.

 

Kom ihåg att uppge namn, adress, telefon, om det finns något husdjur hemma och om vi vid behov får använda huvudnyckel för att komma in.

 

Tillbaka

 

 

Utflyttning

 

När Du ska flytta är det mycket att hålla reda på – både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet Du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Säg upp lägenheten skriftligt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt.
Uppsägningstiden börjar vid månadsskiftet närmast efter att uppsägningen kommit in till oss.

Om exempelvis Du säger upp lägenheten den 24 maj börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 juni. Uppsägningstiden är normalt tre månader, framgår av hyreskontraktet.

Ändra adress

För att post från myndigheter ska komma till Din nya adress är det viktigt att Du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör Din anmälan till Svensk Adressändring.

I övrigt måste Du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, gasleverantör, tidningar, vänner och bekanta osv.

Lämna tillbaka samtliga nycklar– inklusive kopior

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när Du flyttar – även de kopior Du eventuellt har gjort. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan Du bli skyldig att betala vad det kostar för oss att byta lås. Nycklarna ska lämnas senast kl 12:00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Flytta el och telefon

När Du flyttar måste Du dels teckna ett el-abonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta Din elleverantör för mer information.

Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och Din internetleverantör för mer information.

Din lägenhet ska besiktigas

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning, och det är bra om Du kan vara med när den görs. Du får alltid en kopia på besiktningsprotokollet – även om Du inte kan närvara. Före besiktningen måste Du tänka på följande:

Visning av Din lägenhet

 Du måste vara beredd på att visa den lägenhet Du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Och Du måste självklart städa efter dig…

Lägenheten ska vara i bra skick när Du flyttar. Var därför noggrann när Du flyttstädar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Du kan bli tvungen att betala städningen i efterhand om det är slarvigt städat. Här följer några hållpunkter för Din flyttstädning:

 

Kök

·        Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.

 

Badrum och toalett

 

Rum

Ta med dig allt som tillhör dig när Du flyttar

När Du flyttar måste Du ta med dig alla Dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också de saker som Du förvarat i förråd och på balkong/uteplats.

 

Tillbaka